8. Babičini kolači – poziv za prijavu

Krapinsko–zagorska županija i Turistička zajednica Krapinsko–zagorske županije u suradnji s općinom Hum na Sutli organiziraju manifestaciju Babičini kolači. Osma po redu manifestacija Babičini kolači održava se 26. travnja 2014. godine u općini Hum na Sutli odakle dolazi prošlogodišnja pobjednica Magda Svečak sa pobjedničkim kolačem „Putica za vinske svece”.

Na natjecanje u pečenju kolača prema originalnim receptima naših baka i prabaka mogu se prijaviti žene s područja županije, a osnovni je uvjet za sudjelovanje da su bake.

Pozivaju se sve zainteresirane bake da podijele svoje kulinarsko umijeće koje su naslijedile od svojih baka i prabaka, te da se prijave na 8. Babičine kolače.

Prijava mora sadržavati ime i prezime, adresu stalnog boravka, broj telefona, datum rođenja, te naziv i recept natjecateljskog kolača.

Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje na 8. Babičinim kolačima je do 17. ožujka 2014. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 049/329-084.

Prijave s receptima natjecateljskog kolača dostavljaju se elektroničnim putem na mail adresu ivanka.kuscar@kzz.hr ili putem web stranice www.babicinikolaci.hr ili na adresu:

KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Magistratska 1
Krapina
S naznakom „Prijava za 8. Babičine kolače”