JAVNI POZIV za sudjelovanje na 7. manifestaciji Babičini kolači

Krapinsko - zagorska županija objavljuje koja će se održati 13. travnja 2013. godine u Klanjcu. Pozivamo sve zainteresirane bake s područja Krapinsko-zagorske županije da nam se jave najkasnije do 15. ožujka 2013. godine, na adresu: Krapinsko-zagorska županija; Uredžupana; Magistratska 1, Krapina ili na telefon: 049/329-221.

Prijava mora sadržavati:

ime iprezime

datum rođenja

adresu stalnog boravka

broj telefona

te obavezno naziv i recept natjecateljskog kolača

Tekst Javnog poziva u cijelosti dostupan je na web stranicama Krapinsko-zagorske županije

(www.kzz.hr) na linku  http://www.kzz.hr/javni-poziv-babicini-kolaci