Odgoda manifestacije 14. Babičini kolači

Krapinsko-zagorska županija, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije i Grad Donja Stubica – organizatori manifestacije 14. Babičinih kolača odgađaju istu zbog situacije sa  COVID-19 virusom.

          O novom terminu održavanja manifestacije 14. Babičini kolači koji u potpunosti ovisi o razvoju događaja sa COVID-19  virusom  obavijestiti ćemo putem web stranice  www.kzz.hr i putem medija.  

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

    ŽUPAN 

Željko Kolar